biuro@ochronatroja.pl | kom. 661 230 390 / kom. 727 420 400

  • Profesjonalna Ochrona Obiektów

    Nam można powierzyć swoje bezpieczeństwo

Ochrona Obiektów

Troja Marek Nałęcz  oferuje stałe zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobistego oraz profesjonalnej ochrony obiektów, biur, mieszkań i majątku. Dzięki nam w pełni bezpieczne są osoby i mienie. Zapewniamy najwyższe standardy usług, a także w pełni stabilną i nienaganną współpracę. Błyskawicznie reagujemy na zgłaszane potrzeby klientów, a poziom oferowanych usług umożliwia działania prewencyjne przed niepożądanymi incydentami.

Centrum monitoringu nadzorowane przez szefa biura ochrony

Nasi  pracownicy  między  innymi  zajmują  się :

  • kontrolą  ruchu  osobowego,
  • prowadzeniem ewidencji  gości wchodzących na  teren  obiektu,
  • kontrolą  ruchu  samochodowego,
  • świadczymy usługi  recepcyjne z możliwością obsługi centrali telefonicznej.

Gdy  ostatni  pracownik  zakończy  pracę  sprawdzamy  dokładnie  obiekt  a następnie włączamy system  alarmowy. Jednocześnie prowadzimy  stały  monitoring  przez  zamontowany system  CCTV.

 Z nami nie musisz obawiać się zagrożeń – eliminujemy je u podstaw.

                       

 

   Ochraniamy duże kompleksy biurowców jak i pojedyncze biura, zabezpieczamy między innymi:

 

     Budynek Warta Tower w Warszawie                                      Biurowiec Warta w Warszawie

Od 29.07.2015 r. - Budynek Warta Tower                                      Od 30.07.2015 r. - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji                                                                                          - Własność KREH 2 Sp. z o.o.                                                                                        WARTA S.A. - Biura Centrali                                        

  

    Budynek Ufficio Primo w Warszawie             PKO

Od 30.12.2015 r. Budynek UFFICIO PRIMO                                            Od 01.03.2016 r. PKO BP Ubezpieczenia                                                                                                   - Własność, EURO INVEST Sp z o.o.            

                                                                             

 

Od 14.09.2015 r. - Biuro Firmy ExxonMobil Poland       

 

                          

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - miejsce pracy agenta ochrony Troja             Dom Polskich Artystów Plastyków - ochraniany przez Agencję Troja

            Od 01.03.2016 r.  - PBUK Warszawa                                              Od 01.01.2017 r. - Dom Polskich Artystów Plastyków

 

Muzeum Starożytnego Hutnictwa mazowieckiego

            Od 17.02.2017 r.  -  Muzeum w Pruszkowie