biuro@ochronatroja.pl | kom. 661 230 390 / kom. 727 420 400

  • Profesjonalna Ochrona Obiektów

    Nam można powierzyć swoje bezpieczeństwo

Ochrona placów budów

                                           Od 1 czerwca 2016 r. rozpoczeliśmy współpracę z Firmą KARMAR                 Od 29 czerwca 2016 r. ochraniamy budowę biurowca - VILLA METRO                       która buduje apartamentowiec na Białołęce                                        Generalny wykonawca BUDNER S.A. (obecnie FUNDAMENTAL GROUP)

 

                                        Od 11.08.2016 r.  zabezpieczamy teren budowy osiedla na Woli                            Od  16.09.2016 r. do 01.01.2017 r. ochranialiśmy remont budynku                       Generalny wykonawca - BUDNER (obecnie FUNDAMENTAL)                                na Nowolipiu - Generalny wykonawca  A-PROJEKT Sp. z o.o.

 

                   

                    Od 03.10.2016 ochraniamy budowę żłobka                                                                        Od 29.12.2016 r. zabezpieczamy ochronę budynku mieszkalnego,
                              Generalny wykonawca  - SKANSKA                                                                                         Generalny wykonawca  -  Dwell Well Development

                   

           Od 30.12.2016 r - Budowa osiedla, Generalny wykonawca                       Od 30.12.2016 r. - Budowa Apartamentowców, Generalny wykonawca
             to Firma FUNDAMENTAL GROUP ( dawny BUDNER )                                    to również Firma FUNDAMENTAL GROUP ( dawny BUDNER )

                    

            Od 01.01.2017 r. Budowa osiedla, Generalny wykonawca                           Od 01.01.2017 r. Budowa osiedla w Poznaniu, Generalny wykonawca                                                                                           Firma  Mostostal Warszawa                                                                                           Firma UNIBEP 

                       
             

       0d 19.01.2017 r. Budowa budynku mieszkalnego, buduje go                           Od 26.01.2017 r. Budynek mieszkalny, Generalny wykonawca                                                                                      również  Firma Mostostal Warszawa                                                                              Firma UNIBEP      

                      

              Od 30.01.2017 r.  Budowa osiedla,  VENA MOKOTÓW -                                      Od 02.02.2017r. budowa budynku mieszkalnego  -                                                                                 Generalny  wykonawca to MOSTOSTAL  Warszawa                                                          Generalny wykonawca  Firma KALTER   

                       

                    Od 10.02.2017 Budowa ''NOWEJ ROTUNDY''                                                Od 23.02.2017 r. zabezpieczamy budowę  Budynku                                                                                     Generalnym  wykonawcą jest firma NDI                                                                 Komisji Sejmowych  realizowaną przez firmę  WARBUD  

                                                                                           

       od 23.02.2017 do 13.03.2017 budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej                         Od 08.03.2017r. budowa biurowca  GRAFFIT - Generalny                                            której Generalnym wykonawcą była firma WARBUD                                                                          wykonawca to WARBUD